Судоку правила

 

Судоку се играе върху 9х9 разграфено поле, разделено на 3х3 полета, наричани "региони". В началото на играта някои от полетата са запълнени с числа.

 

Целта на играта е, да се запълнят празните места с числата от 1 до 9 (само по едно число в поле) по следният начин:

  • Всяко число може да се слага само по един път на ред ,
  • Всяко число може да се слага само по един път в колонка,
  • Всяко число може да се слага само по един път в регион.

Или с други думи - едно число може да се слага само веднъж в ред, колонка и регион.

 

За да попълните дадено число в празните полета трябва първо да го маркирате в редицата най-долу където са изобразени числата от 1 до 9.

 

А сега ви пожелавам приятна игра!